Mezi nové tváře zlínské ČSSD patří také dvojka na kandidátce Roman Vaigel, který zdůrazňuje nutnost vytvářet ve městě nová pracovní místa a efektivně investovat do jeho rozvoje.

Jedno z Vašich volebních hesel je ČSSD ve vládě i na radnici zajistí zvýšené investice do Zlína, můžete to více objasnit?

ČSSD je hlavní vládní stranou, máme slušného a pracovitého premiéra a také klíčová ministerstva. Díky této výhodě, kdy můžeme jednat s našimi ministry, máme nejen historicky jedinečnou šanci, ale také příslib spolupráce k získání výrazné investiční i legislativní pomoci pro město Zlín.

Jaké konkrétní investice máte na mysli?

Především by se mělo investovat do rozvoje bydlení, rekonstrukce stávajícího bytového fondu a novou výstavbu sociálních i startovacích bytů. Rádi bychom obnovili půjčky na pořízení bydlení pro mladé rodiny s možností snížení úroků či prodloužení doby splácení s každým narozeným dítětem. Městu se nabízí obrovská příležitost využívat evropských strukturálních a investičních fondů na výstavbu startovacích bytů a domů s pečovatelskou službou. Společně s vládou ČSSD budeme realizovat program, který výrazně podpoří zvýšení kapacity mateřských školek.

Můžete nastínit konkrétní investiční projekty, které chcete v případě volebního úspěchu prosazovat?

Především je potřeba využít schválené vládní opatření pro rychlejší výstavbu dopravní infrastruktury a investice do nových pracovních míst. Také bychom chtěli rekonstruovat tržnici Pod kaštany a přilehlé okolí, zejména budovu bývalého soudu a náměstí Míru. To souvisí s naším záměrem znovu skutečně oživit centrum města. Na náměstí mimo jiné chybí multifunkční budova, která by nejen odhlučnila prostor od vytížené třídy T. Bati, ale přivedla by svými službami život zpátky tam, kam patří

Často zmiňovaným předvolebním tématem jsou mateřské školy. V čem se váš přístup odlišuje od ostatních stran?

Kapacity mateřských školek budou během následujících let navýšeny na potřebnou úroveň a u vybraných mateřských školek prodloužíme jejich otevírací dobu. ČSSD prosazuje, aby maminky a vůbec rodiče na mateřských a rodičovských dovolených měli šanci získat a následně si udržet práci. Většina městských školek končí okolo 16:00 a to způsobuje mnohým rodičům problémy v zaměstnání. Chceme, aby se kvalifikovaný personál staral o děti i po této otevírací době.

Zmínil jste investici do nových pracovních míst.

Plně využijeme vládního programu a pomůžeme zaměstnat absolventy, maminky po rodičovské dovolené a lidi starší 50 let. Budeme dále spolupracovat se zaměstnavateli a společně vytvoříme nová pracovní místa a podpoříme podnikatelský duch baťovského Zlína.

Jedním z vašich volebních plánů je navrácení poštovních služeb na náměstí Míru. Můžete to přiblížit?

Naše snaha vrátit poštovní služby na náměstí je vedena potřebami mnohých spoluobčanů, kterým v centru města pošta po jejím odchodu do areálu bývalého Svitu chybí. I přes petici a žádosti občanů se v uplynulých letech nepodařilo poštu na náměstí vrátit. Po vzniku vlády ČSSD jsme oslovili ministra vnitra, pod kterého Česká pošta spadá. Díky této spolupráci jsme mohli úspěšně zahájit jednání s Českou poštou a magistrátem města Zlína, kde jsme zaznamenali podporu pro náš záměr. Po náročných jednáních se podařil vyjednat kompromisní návrh pro existenci poštovních služeb v budově magistrátu. Pokud někteří politici nebudou bránit vzniku poštovních služeb na náměstí v budově radnice a budeme-li mít důvěru občanů ve volbách, je pravděpodobné, že toto jednání úspěšně zakončíme ještě do konce letošního roku.

Co říkáte na návrhy regulačního plánu v baťovských čtvrtích? Jaký máte plán vy?

ČSSD chce chránit obyvatele v baťovských domcích. Nechceme dopustit, aby v důsledku necitlivé regulace a přehnané památkové péče občané utrpěli jakoukoliv újmu. Město je tady pro lidi a ne naopak. Rozhodně jsme proti tomu, aby tady někdo odstraňoval pergoly a posezení, nájezdy a parkovací plochy, zahradní domky a zahradní úpravy. Všichni chápeme, že regulace se musí vztahovat na jednotný ráz zástavby, zejména co se týče opláštění cihelným páskem, ale musíme si uvědomit, že jsou to především sami občané, kteří udržují tento jedinečný architektonický odkaz v baťovských čtvrtích. Za své peníze a ve volném čase kultivují, zkrášlují a udržují své památkově chráněné domky a jejich okolí. Za tuto aktivitu chceme občany chránit a také podporovat návrhem na přímé finanční kompenzace za plnění regulačních nařízení a účelovými dotacemi samotným občanům usnadňovat udržitelný rozvoj této architektonické dominanty Zlína. Je také důležité obyvatelům baťovských domků umožnit bez překážek parkování na městských pozemcích, aby mohli parkovat svá vozidla u svých domků, a tím bychom také umožnili snadnější průjezd uličkami pro vozidla Technických služeb, Hasičů, Záchranné službě, Policie atd.

Zlín je zaplavený předvolebními plakáty. Barvy ČSSD ale není v ulicích vidět tolik jako některé konkurenční strany. Čím to je?

Naše volební kampaň je oproti minulosti výrazně skromnější, neboť se strana nechtěla spolehnout na podporu různých podnikatelských skupin. Pracujeme pouze s omezeným rozpočtem, který má zlínská ČSSD k dispozici a jehož podstatnou část tvoří dobrovolné příspěvky našich členů. Snažíme se akcentovat všechny možné formy oslovování občanů od internetové prezentace, plakátů, plachet a jiných forem venkovní propagace. Zároveň se snažíme oslovit občany kontaktní kampaní.  

Předvolební materiály ČSSD ve Zlíně zdobí slogan „drtíme lotry“. Můžete to rozvést?

Je to především heslo našeho lídra Vladimíra Drtila, se kterým se ztotožňujeme a vyjadřuje životní krédo a politický postoj k různým politickým i podnikatelským lotrům, kteří mohou negativně ovlivňovat naše životy.

Jaký je Váš hlavní vzkaz občanům Zlína?

ČSSD změní naši zemi i samotný Zlín k lepšímu, a to je náš hlavní vzkaz všem občanům Zlína. Pokud občané svěří důvěru do rukou sociální demokracie, jsme připraveni převzít spoluzodpovědnost za město Zlín a jeho kvalitní správu. Domnívám se, že jako vládní strana k tomu máme ty nejlepší předpoklady, podporu pana premiéra a našich ministrů, což je pro Zlín hodně důležité.