Mnohé lidi můžete po určitou dobu klamat, ale nikdo nemůže trvale klamat všechny! Abraham Lincoln