Jakožto sociální demokraté jsme znepokojeni z vývoje situace ohledně skokového nárůstu inflace a související (ne)pomoci směrem k občanům. Jsme přesvědčeni, že v době krize a rapidního zdražování by měl stát poskytnout všem občanům jistoty. Proto jsme také již v červnu minulého roku představili řadu opatření, které měly za cíl ochránit důstojnou životní úroveň všech lidí v naší zemi. Tyto návrhy, které jsme označili jako ,,Záchranný kruh proti chudobě”, byly jak krátkodobého, tak i dlouhodobého rázu. Nenabízely pouze aktivní pomoc občanům, mezi kterou se řadí například snížení DPH u základních potravin, nebo zvýšení minimální mzdy na 20 000 korun, ale také způsoby, jak na tuto cílenou pomoc zajistit prostředky.