Zákon o loteriích stanovil, že část prostředků vybraných za provozování LJPH byla určena na veřejně prospěšné účely. Praxe zavedená do 31. 12. 2011 v ČR, kdy provozovatel sám určoval, komu bude prostředky poskytovat a k jakému účelu, byla v rámci států EU neobvyklá. Stát – jako vlastník – primárně při zřízení loterie určuje, k jakým účelům budou získané prostředky sloužit.