Posílení obranyschopnosti a celkové odolnosti státu vyžaduje rozvoj do našich ozbrojených sil, stejně jako připravenost na krize a schopnost celé společnosti vypořádat se s mimořádnými situacemi. ČSSD vítá závazek vlády nadále přispívat k tomu, aby ČR byla spolehlivým spojencem a plnohodnotným členem NATO. Sociální demokracie je přesvědčena, že bychom měli zároveň usilovat o posílení schopnosti Evropské unie v zajištění své bezpečnosti.