Vláda České republiky má v oblasti regionálního rozvoje a místní správy smělé návrhy.