Letos si připomeneme již 32 výročí listopadových událostí roku 1989. Uběhlo docela dost vody na to, abychom každý z nás mohl bilancovat. Jako člověk, který zažil 17.listopad ve svých 29 letech vím, jaká obrovská změna se udála. A to zejména z pohledu dnešní generace mých rodičů i generace mé. Nešlo pouze o ztrátu řady jistot a potřebu se přizpůsobit všem těm změnám, které doposud neskončily. Šlo i o změnu společnosti jako celku, kdy přechod k tržnímu hospodářství a k demokracii přinesl řadu nejen pozitivních, ale i negativních zkušeností. A je na každém z nás, aby si na pomyslných vahách tyto zkušenosti zhodnotil.