Přestavitelé ČSSD v čele s Janou Maláčovou a Danou Váhalovou si připomněli 103 let od založení svobodného Československa položením věnců u soch prezidentů T. G. Masaryka a Edvarda Beneše na Hradčanském a Loretánském náměstí v Praze. Bez odvahy a odhodlání T. G. Masaryka, E. Beneše a mnoha dalších vlastenců včetně sociálních demokratů by dnes samostatný český stát jen těžko existoval. Dodnes jsme na to hrdí a pokládáme 28. říjen za jeden z nejvýznamnějších svátků naší země, na který je třeba každoročně vzpomínat a mít na vědomí jeho ideály.