Projev na 113. schůzi Poslanecké sněmovny 28. července 2021 k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.

Paní poslankyně, páni poslanci, paní ministryně,

budu také jenom velmi stručná. Jenom chci zdůraznit – připojit se k prosbě o podporu pozměňovacího návrhu, o kterém mluvil pan kolega Juchelka. Chci říci, že podporujeme i navýšení státního příspěvku pro odborné služby pro pěstouny. Potřebují odbornou pomoc ti, kteří dávají srdce tomu, aby pomohli dětem, které to potřebují.

Za velmi důležité považuji také zřízení zaopatřovacího příspěvku 15 000 korun pro mladé dospělé, pro ty, kteří odcházejí z ústavní nebo pěstounské péče a chtějí dále studovat, tak aby měli podmínky jako každé jiné dítě.

Poprosím vás ještě o podporu jednoho pozměňovacího návrhu, který jsme předložili také s panem kolegou Juchelkou a s paní poslankyní Válkovou, a to je nárok na právní zastoupení v případě řešení u soudu – právního zastoupení, kterým by byl další opatrovník vedle zástupce sociálně-právní ochrany dětí. Je to docela důležité zvláště tam, kde jsou skutečně spory, aby dítě mělo to nejlepší zastoupení, které bude hlídat jeho prospěch v odborné právní rovině.

Děkuji vám za podporu.