Ministerstvo práce a sociálních věcí v čele s Janou Maláčovou také okamžitě koná. Ministryně je aktuálně na místě a řeší vyplácení mimořádné okamžité pomoci pro obyvatele postižených obcí. V tento okamžik to je nabídka Úřadu práce, který už vyplácí lidem postiženým tornádem mimořádnou okamžitou pomoc až 58 tisíc v hotovosti. MPSV nabízí také mimořádnou investiční dotaci poskytovatelům soc. služeb, které katastrofa zasáhla. Jana Maláčová obhlédla škody v nejvíce postiženém S-centrum Hodonín, odkud museli evakuovat klienty. Dotace pokryje i náklady na likvidací škod, převozy klientů a zajištění jejich potřeb vč. zajištění personálního.