Každá společnost může vyřešit krizové situace a své problémy tehdy, pokud je soudržná. Naopak dlouhodobě rozdělená společnost není schopna spravedlivě vyřešit žádný problém. Zároveň solidarita a soudržnost společnosti se pozná podle kvality, dostupnosti a rozsahu péče o starší generaci spoluobčanů. A to zejména v období jako je současná pandemie.