Hospodářská realita a ekonomická vysněná vize nejsou totožné. Naopak jsou velmi rozdílné. Čím dříve si tuto rozdílnost lidé uvědomí, tím bude pro ně samotné lépe. Zdroj: Ekonomie trochu jinak – Sekerka, Brčák, Kučera