Pokud odborníci z řad ekonomů, sociologů, ale i z ČNB, Národní rozpočtové rady či z vysokých škol hodnotí návrh státního rozpočtu na rok 2021, pak se shodují ve třech věcech. Tou první je nereálnost rozpočtu, jenž je založený na predikci hospodářského vývoje země ze září tohoto roku, tudíž ještě před druhou vlnou Covid-19. Druhou připomínkou je strukturovaný deficit, který je založen na neřešení příjmové stránky rozpočtu či na úsporách na výdajové stránce státu. Třetí věcí je nezahrnutí projednávaného daňového balíčku do návrhu státního rozpočtu a možná budoucí obrovská rizika, která s jeho přijetím souvisí. Nehledě na chaos v daňovém systému.