Je zřejmé, že ne vláda, ale Covid-19 zapříčinil probíhající a zřejmě ani letos nekončící corona krizi. A tady bych souhlasil s prezidentem, že pokud se udělaly některé chyby, pak za ně je vinna nejen vláda, ale i opozice a občané, nerespektující prevenci a podporující konsum před zdravím.