V těchto dnech si připomínáme 90. výročí přijetí tzv. Stivínova programu Československé sociálně demokratické strany dělnické (dále jen ČSDSD), který byl schválen XVI. řádným sjezdem strany ve dnech 27. – 29. září 1930. Tento dokument představuje první „národní“ program čs. sociální demokracie v nové samostatné republice a stal se důležitým mezníkem v činnosti strany v meziválečném období.