V roce 2016 se podařilo prosadit zákon o spotřebitelském úvěru, který kromě potlačení lichvářských praktik přinesl také významné úlevy pro občany, kteří splácí hypotéky. Na nutnosti přijetí zákona, který kvalitně připravilo ministerstvo financí, byla široká shoda v poslanecké sněmovně. Před jeho přijetím bylo totiž běžné, že spotřebitelé platili bankám statisícové poplatky za předčasné splacení hypoték. Za každý rok, který zbýval do konce fixace, musel klient ještě navíc k doplácené částce zbytečně platit další vysoké částky, které se maskovaly pojmenováním „administrativní poplatky“. Nový zákon učinil přítrž nekalým praktikám a umožnil splatit každý rok bezplatně až čtvrtinu výše úvěru a také definoval případy, ve kterých lze hypotéku splatit bezplatně celou.