Negativní zkušenosti ze škrtů české pravice z období ekonomické krize 2008 a po ní ukazují, že pokud stát podseká investice a domácí spotřebu, pak se dostane do obrovských problémů, zejména v nedostatečné zajištěnosti kvalitních a dostupných veřejných služeb. Proto je důležité se z těchto negativních zkušeností poučit a volit v post pandemické době jiná chytřejší řešení. Takovým řešení je přijetí plánu obnovy a rozvoje naší země.