Tisková zpráva za krajský klub zastupitelů za ČSSD.

Již potřetí proběhne na zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje hlasování o výstavbě nové krajské nemocnice v Malenovicích. Poprvé zastupitelé záměr výstavby neschválili, protože hlasovali v souladu s krajskou zdravotnickou koncepcí. S tím se však nesmířil hejtman Čunek, který v prosinci zařadil bezdůvodně opětovné hlasování, bez písemných podkladů, těsně před koncem zasedání, ve kterém se mu důvěra ve dva přeběhlíky i bez změny krajské koncepce vyplatila. Tento postup, který je ostudným příkladem pro obecní zastupitelstva v kraji, odsoudilo i ministerstvo vnitra a požádalo hejtmanství o hlasování nové.

Od té doby se však mnohé změnilo. Pandemie Coronavirus-19 zasáhla celý svět, Evropu i Českou republiku. Negativní ekonomické dopady jsou nezpochybnitelné a nad jasnost jasné. Samozřejmě zasáhly i ekonomiku Zlínského kraje, jen se o tom nemluví, aby nebyl ohrožen výsledek hlasování o nové nemocnici v zájmu hejtmana. Například jen výpadky z příjmu kraje za jízdné v autobusové dopravě činí kolem milionu korun denně. Na budoucí krajské rozpočty, v souvislosti se zvyšováním zadluženosti státu, bude mít nepochybně vliv i snížení výnosů ze sdílených daní (RUD). Díky obrovskému útlumu světové ekonomiky nelze předpokládat brzký obrat k lepšímu. Proti původnímu záměru navrhuje vedení kraje financování výstavby nové nemocnice na etapy, přesně jak navrhovali zastupitelé za ČSSD v případě modernizace stávajícího areálu Baťovy nemocnice. A tehdy tvrdil hejtman, že na staveništi nelze léčit, proto musí být nová nemocnice!

Koronavirová pandemie má však i svá pozitiva. Jasně ukázala, že centralizace zdravotní péče a výstavba velkých nemocnic v monoblocích nebude hitem budoucnosti. Krizová situace ukázala v praxi výhody většího počtu menších nemocnic. „Musí zvítězit zdravý selský rozum a hlasování o záměru výstavby nové krajské nemocnice je třeba nechat na novém vedení po krajských volbách, kdy bude jasnější vývoj krajského rozpočtu“, shodli se jednomyslně všichni členové krajského klubu zastupitelů za ČSSD.