Vedení krajské organizace ČSSD Zlínského kraje je znepokojeno napjatou situací a plně podporuje oprávněné požadavky zaměstnanců v Krajské nemocnici Tomáše Bati.

 

 

Velmi nás mrzí, že nekomunikace a nevstřícnost zůstává v nemocnici ze strany vedení setrvalým stavem a snad i strategií. Považujeme za nehorázné, aby se management nemocnice a Zlínský kraj v čele s hejtmanem Čunkem odpovědným za zdravotnictví ve Zlínském kraji choval k zaměstnancům tak, jak popisují ve svém Otevřeném dopise ze dne 15. 4. 2020. Zvlášť v této velmi vypjaté a náročné době musí management jednat a vytvářet co nejlepší podmínky pro práci a motivaci všech zaměstnanců! Vždyť je to jeho prvořadý úkol.

Sociální demokracie stojí za zaměstnanci KNTB a zásadně nesouhlasí s organizačními kroky managementu nemocnice v době koronavirové krize, na které si zaměstnanci oprávněně stěžují. Tato neuvěřitelná situace pramenící z neznalosti konkrétních provozů a neschopnosti uspokojivě řešit potřeby většiny zaměstnanců KNTB ukazuje nejen na slabou kompetenci nemocnici řídit, ale i na naprostou ztrátu sociálního cítění s těmito hrdiny, kteří dnes stojí v první linii a které kraj nejvíce potřebuje.

Bylo by velmi nešťastné, pokud by nyní ke koronavirové krizi přibyla i krize v naší největší krajské nemocnici. Vyzýváme proto vedení nemocnice i Zlínského kraje k urychlené komunikaci, zklidnění a řešení situace!