Když jsem pomáhal obnovovat sociální demokracii, zažil jsem řadu ústrků, moralizování i osobních útoků. Přesto jsem byl a stále jsem přesvědčen, že ČSSD je nositelkou pokroku, zastáncem svobody, demokracie a solidarity v naší společnosti. Mohu souhlasit s tezí, že naše politika zhrubla, že schází morální vzory či že se ke slovu dostali pragmatici, oportunisté a populisté. A že se cesta k rozvoji občanské společnosti začala poněkud klikatit a směřuje spíše k autoritářské formě vládnutí než k rozvoji demokratické společnosti.