Na Krajské konferenci Zlínského kraje ve Zlíně zvolili účastníci předsedou Krajského předsednictva Jiřího Otta a členy Předsednictva ČSSD Vlastislava Filáka a Radima Krsičku. Krajská konference Zlínského kraje dále schválila lídra kandidátky do Krajského zastupitelstva Mgr. Taťánu Valentovou.