„Treat like cases alike and different cases differently“. Exministr dopravy Dan Ťok zmínil fakt, že je nenormální dovésti dálnici do Hradce Králové za 37 let a v prosinci 2016 slavnostně otevírat po 32 letech D8. Ani se mu nedivím. Ze zprávy NKÚ se můžeme dočíst, že hlavní důvod v tempu získávání územních rozhodnutí a stavebních povolení je složitá legislativa, která je příčinou, že příprava od získání souhlasného stanoviska k vlivům na životní prostředí (EIA) do vydání stavebního povolení trvá v průměru celých 13 let.