Stará hesla dokážou být velmi aktuální. Když Národní politika před první oslavou svátku práce v roce 1890 napsala: „Zakažte 1. máj. Neučte dělnictvo lenošit!“, asi netušila, že mluví z duše pravici 21. století. I dnes se, podle našich neoliberálů, nemají lidé práce příliš flákat a nemají toho moc chtít. A hlavně se nemají dožadovat společenské zodpovědnosti těch nejbohatších, kteří neplatí daně, „optimalizují“ a vyvádějí zisky do zahraničí. Pro všechny ostatní je 1. máj jedním z největších svátků. Nám, sociálním demokratům pak připomíná, čím vším jsme museli projít, abychom naplnili ty nejzákladnější práva pracujících.