Řádný 41. sjezd ČSSD si tentokrát zvolí své vrcholné představitele na celé dvouleté funkční období. Určitě se dočkáme bilancování předsedy strany a předpokládám, že i všech místopředsedů ČSSD za uplynulé roční období. Období, ve kterém proběhlo referendum a vstup sociální demokracie do vlády a ve kterém proběhly i důležité komunální volby. Nedílnou součástí této roční bilance musí být i analýza skutečného stavu ČSSD.