V několika posledních letech jsme svědky zhoršení bezpečnostní situace ve světě, a to nejen následkem teroristických hrozeb, ale též kvůli narušení stability a porušování zásadních dohod, jejichž cílem je snížení vojenských hrozeb.