Regionální drážní doprava

Krajským zastupitelům je na mimořádném pondělním zasedání opět předložen ke schválení důležitý materiál s názvem „Řešení regionální drážní dopravy v období 12/2019 – 12/2029“.

Jednalo se o návrh Rady Zlínského kraje, který rozděluje region a drážní dopravu na několik dopravců. Zastupitelé za ČSSD tento návrh nepodpořili.

V průběhu projednávání podala Milena Kovaříková za sociální demokraty protinávrh, ve kterém je Radě Zlínského kraje uloženo připravit výběrové řízení na krajskou železniční dopravu v principu jeden dopravce pro Zlínský kraj tak, aby osobní železniční doprava byla zajištěna dopravcem vybraným ve veřejné soutěži v nejbližším možném termínu.

Tento protinávrh však nebyl potřebnou většinou přijat.

,,Chtěli jsme jedno zadávací řízení pro jednoho dopravce v celém Zlínském kraji, který by vzešel z řádné a transparentní veřejné soutěže. Při rozdělení drážní dopravy na tři nerovnoměrné dopravní celky, provozované různými dopravci vzniká riziko špatné koordinace a provázanosti dopravních spojů. Obzvláště, když na nejlukrativnější části bude uzavřena smlouva s německým dopravcem na 10 let a na zbylé dva s českým dopravcem pouze na 4 roky“, sdělila s obavami o spokojenost občanů Milena Kovaříková.