Nespokojení Francouzi, kteří si v posledních týdnech navlékli žluté vesty, se stali symbolem boje chudých za svá práva. Přes excesy a radikalismus v Pařížských ulicích je zřejmé, že pro zachování lidských práv a životní úrovně je potřeba něco udělat. Prostě je třeba hájit a uhájit evropský sociální model, který se nejen osvědčil, ale který prosadil elementární spravedlnost ve společnosti. A to nejen v té francouzské, ale i v naší české a konec konců i celoevropské.