Dnes Evropský parlament hlasoval o tom, jak transparentní bude schvalování potravinových látek jako pesticidy, GMOs, aditiva či barviva. Jedná se o nařízení, jehož stínovým zpravodajem je europoslanec Pavel Poc, který zajistil, že veřejnost bude moci nad rámec současného přístupu k informacím na vyžádání těžit také z povinného a systematického zveřejňování ze strany Evropské agentury pro bezpečnost potravin (EFSA).