Tak jako každoročně proběhlo Velitelské shromáždění Armády České republiky. Nebyl jsem přítomen, takže nemám informace, a to ani ze sdělovacích prostředků, zda a jak byl hodnocen tento rok z pohledu velení AČR. Přesto řada jiných informací zazněla a bylo by vhodné se k nim vyjádřit. Zejména proto, že pocit bezpečí stále bereme jako samozřejmost, nevážíme si toho, že jsme šestou nejbezpečnější zemí světa a jsme málo ochotní se k obraně země zapojit.