Investice a udržitelný rozvoj města, to jsou základní a důležitá témata pro všechna města. Ne jinak je tomu i ve Zlíně. Trendem posledních let se stalo dokončování investic a „střihání pásek“ v předvolebním období. Chápu, že zvolení politici chtějí dokončit svá díla v daném volebním období a zároveň jejich realizaci použít v předvolebním boji. Přesto by ale jejich činy měly mít především prorůstový charakter, i s vidinou případné dlouhodobější lhůty realizace.

Ano budování chodníků a cyklostezek je potřeba, ale krajské město, pokud chce krajským městem zůstat, musí investovat také do své budoucnosti.

Jedním z hlavních úkolů města je udržet mladé lidi ve Zlíně a vytvořit jim příznivé podmínky pro život. Jejich základní potřebou je přirozeně bydlení, proto je nutné vybudovat pro mladé rodiny dostupné bydlení formou startovacích, či sociálních bytů. Neinvestovat do mladé generace je nerozumné a z hlediska ekonomického i nezodpovědné. Nemůžeme však  zapomínat ani na dostupné nájemní byty pro seniory a matky s dětmi.

Dalším velkým tématem k zamyšlení jsou investice do oblasti dopravy. Koncepční investice potřebuje oblast dynamické dopravy, což musí potvrdit každý, kdo se pokusí projet městem v dopravní špičce. Současně vyžaduje potřebu investic také oblast statické dopravy. A to zejména na zlínských sídlištích, kde ve večerních hodinách krouží vozidla, než se rozhodnou někde zastavit v naději, že nedostanou pokutu.

Smutné je, že nejvýznamnější „investicí“ byla demolice torza na Jižních svazích. Podobných strašáků však máme ve Zlíně více. Nutno říci, že k jejich vyřešení je potřebná také spolupráce se soukromými subjekty. Jen namátkou se jedná o bývalý hotel Družba, Velké kino, budovu vlakového nádraží nebo koupaliště Riviera.

Ve výčtu možných investic by se dalo jistě pokračovat, ale důležité je, že město Zlín nemůže jít pouze cestou údržby, kdy za investici označíme každou opravu chodníků. Město je třeba budovat a rozvíjet, aby bylo skutečným centrem našeho kraje.

Ing. Antonín Prokeš - zastupitel za ČSSD