Velkým a zatím neřešeným problémem pro občany Zlína se stává dostupné bydlení a rostoucí ceny nájemného.

Co se vlastně stalo a kdo za vzniklou situaci může?

Vedení radnice tvořené koalicí STAN a ANO úplně rezignovalo na výstavbu obecních bytů, a tak se výstavba komunálních bytů v posledních osmi letech úplně zastavila. Bytovou výstavbu realizují pouze developerské firmy. Tím jsme se ve Zlíně dostali na stejnou cenu bytu jako v Praze, kde ale obyvatelé mají vyšší příjmy. Vedení města neuváženou bytovou politikou přišlo o možnost regulovat ceny bytů a nájemného ve Zlíně, což má mimo jiné za následek odchod mladých ze Zlína do měst s dostupným bydlením a vyššími příjmy. Tím dochází k postupnému vylidňování města.

Politici STAN a ANO neudělali nic, aby se situace změnila. Přesto, že měli ve vedení radnice pohodlnou většinu. Z následků se budeme vzpamatovávat dlouhé roky. Nyní jsme v situaci, kdy se občanům Zlína nedostává dostupných cen bytů a nájemného pro rodiny s dětmi, pro seniory, pro znevýhodněné a nejsou ani startovací byty pro mladé.

Hlavním cílem ČSSD je dostupné bydlení pro občany Zlína a jde nám o „ZMĚNU PRO ZLÍN“.

MVDr. Michael Javora