Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) minulý týden v Praze zveřejnila svoji pravidelnou zprávu pod názvem Hospodářský přehled ČR, která shrnuje doporučení a návrhy pro Českou republiku v nejrůznějších oblastech za období posledních dvou let.