V sobotu 28. dubna 2018 jsme platforma Zvonečník ve spolupráci s CHKO Křivoklátsko, MAS Rakovnicko a Platformou pro krajinu při Botanickém ústavu Akademie věd ČR uspořádali výjezdní akci na Křivoklátsko k otázkám hrazení Berounky a možnosti vyhlášení národního parku.