Stále častěji se v Evropě objevují návrhy na garantovaný univerzální příjem či na zkrácení pracovní doby. České odbory dokonce v uplynulých dnech přišly s požadavkem na zkrácení pracovní doby o půl hodiny denně. Inspiraci pro takovýto krok můžeme hledat nedaleko za našimi hranicemi. Otázka dne však zní, zda má smysl, abychom v Česku – po vzoru například Francie a Německa – opravdu uvažovali o zkrácení pracovní doby? Já myslím, že rozhodně ano!