V současné povolební konstelaci nemáme, coby sociální demokraté, žádnou dobrou variantu. Pouze jednu špatnou a další ještě horší.