Když se v zimě letošního roku schvalovala v Parlamentu ČR dlouho očekávaná novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, varoval Klub starostů a primátorů zvolených za ČSSD před použitím institutu opatření obecné povahy. Kromě jiného jsme upozorňovali především na riziko, že se mohou v budoucnu vyskytnout obce, které budou vydávat tato opatření obecné povahy nikoliv cíleně v konkrétních specifických lokalitách, nýbrž plošně na celém území. Po půl roce od nabytí účinnosti novely zákona jsme bohužel svědky toho, že město Kladno zakazuje výplatu doplatků na bydlení plošně na celém území města, což má sice oporu v zákoně, avšak podle našeho názoru nikoliv v Ústavě České republiky.