Vláda pod vedením ČSSD aktivně přispěla ke zvyšování životní úrovně občanů. Nastartovali jsme ekonomický růst, snížili nezaměstnanost, pravidelně zvyšujeme minimální mzdu, každoročně zvyšujeme platy zaměstnancům ve veřejném sektoru, vedeme sociální dialog s odbory a zaměstnavateli.