Působení Miroslava Kalouska na ministerstvu financí je naštěstí minulostí. S jeho důsledky se však mnohdy potýkáme dodnes. To byl mj. i případ rozpočtového určení daní, konkrétně snížení procenta, kterým se obce podílejí na celostátním hrubém výnosu daně z přidané hodnoty. Nebudu se vracet do minulosti, protože za podstatné považuji, že Senát schválil návrh zákona, kterým se podíl navyšuje z nynějších 21,4 % na 23,58 %. Tento zákon vzniklý z iniciativy Libereckého kraje s podporou Pardubického kraje, můžeme brát jako jakýsi akt spravedlnosti, ale já bych spíše hovořil o vrácení prostředků do rozpočtu obcí.