Nerovností a z nich vyplývajících diskriminací máme celou paletu variant. Nerovnost v platech, přístupu ke vzdělání, k informacím… Setkali jste se ale někdy s pojmem „zdravotní nerovnost“?