Archiv České strany sociálně demokratické zajišťuje odbornou správu archivních dokumentů týkajících se jak činnosti současné ČSSD, tak i jejích historických předchůdců - sociálně demokratických stran v minulosti, resp. sociálně demokratického hnutí vůbec, a to na území Čech, Moravy a Slezska, resp. bývalého Československa. Archiv slouží jak pro potřebu strany, tak i ke studiu badatelů z řad veřejnosti.