Jako zpravodaj ke státnímu závěrečnému účtu státního rozpočtu ČR za rok 2016, kapitoly 307 Ministerstva obrany musím říci, že na Výboru pro obranu proběhla velmi ostrá a zajímavá diskuse. Ale nejprve pár suchých čísel. MO hospodařilo v uplynulém roce celkem s 53,44 miliardami korun, včetně příjmů ve výši 5,37 miliard Kč. Z plánovaných výdajů utratilo 45,671 miliard korun, což představuje 0,97% HDP a 3,74% z celkových výdajů státního rozpočtu. Nedočerpáno tudíž bylo 4,048 mld.Kč a pro rok 2017 se převedlo 3,872 mld.Kč. Mandatorní výdaje 58,93%, běžné výdaje 30,55% a na programové financování šlo 10,52%. To podle metodiky našeho MO. Připomínám, že NATO doporučuje výdaje ve výši 2% HDP a poměr výdajů 50:30:20. Počet zaměstnanců rezortu byl ke konci roku 2016 30 332 s průměrným platem 31 433Kč. Z toho počet vojáků z povolání 22 888 s platem 31 211Kč.