Je dobré, když se politik čas od času podívá na statistické údaje svého města či kraje, aby zachytil trend jeho vývoje. Problém nejen našeho Zlínského kraje je vidět ve dvou rovinách. Tou první je negativní demografický vývoj a zejména pokles počtu obyvatel vlivem migrace. Pokles obyvatel pokračuje od roku 2009 a v minulém roce jsme poklesli o 978 osob, z toho vlivem vystěhování o 647 spoluobčanů. Nejvíce postiženými městy je Vsetín, Otrokovice a Valašské Meziříčí. A pokud se rozhlédneme kolem sebe, pak zjistíme, že se z kraje stěhují zejména mladí vzdělaní lidé, což z pohledu budoucího vývoje bude značný problém.