Z pohledu pravicové politiky je pohled na Mezinárodní den žen ideologický. Přitom se poprvé slavil v roce 1909 v USA. Proto jej raději nahrazují Svátkem matek, což je u nás zavedený svátek po roce 1989. Přesto jsem přesvědčen, že MDŽ je třeba stále připomínat a 8. března popřát všem ženám kytičkou.