Hospodářská politika vlády dosahuje po téměř třech letech fungování koalice výborných ekonomických a rozpočtových výsledků. Vykázaný přebytek rozpočtu tak představuje, stejně jako na konci předchozích 10 měsíců, nejlepší výsledek hospodaření státního rozpočtu od roku 1993 a dosáhl 55,5 mld. Kč.