Při návštěvě srbského Banátu bylo zřejmé, že naši krajané svoji původní domovinu uchovávají hluboko v srdci. Dbají na zachování jazyka, zvyků, kultury. Na mnoha školách se vyučuje čeština, v kraji jsou etnická muzea, taneční nebo pěvecké kroužky.