Poslanecká sněmovna velkou většinou hlasů schválila novelu zákona o ochraně ovzduší, která mimo jiné obsahuje i ustanovení, které umožňuje úřadům v ojedinělých a odůvodněných případech provést kontrolu (a odběr vzorků) u domácího topeniště.