Jsem moc ráda, že se nám české školství daří posouvat na lepší úroveň. Podařilo se nám zvýšit platy učitelům, posilujeme financování regionálního školství a vysokoškolského vzdělávání. Ještě ale za ta léta vzdělávacímu systému mnohé dlužíme! Budu i nadále pokračovat v rozvoji školství a sportu.