Dne 14. června se v Lidovém domě uskutečnila již 5. Valná hromada Klubu starostů a primátorů zvolených za ČSSD. Oproti minulým letům se akce účastnilo o mnoho více členů Klubu, což svědčí nejen o zvyšujícím se zájmu o činnost této komunální platformy uvnitř, nýbrž zejména o tom, že se Klubu po určité době stagnace podařilo navázat na úspěšné působení rámci ČSSD. Steinerův sál Lidového domu byl starosty a hosty Valné hromady naplněn téměř k prasknutí.