Posílení ekonomických vztahů mezi Českem a Kanadou je hlavním úkolem společné mise českých podnikatelů, která doprovází předsedu Senátu Milana Štěcha na cestě do Kanady. Ráno zahájili program společným podnikatelským seminářem v Ottawě. Předsedu Senátu dnes čeká setkání s ministrem zahraničí a ministryní mezinárodního obchodu, taktéž s předsedy obou komor federálního parlamentu Kanady.