Změňme společně Zlín k lepšímu. Co chceme?

Otevřená radnice a transparentní hospodaření

 • změníme územní plán města ve prospěch vzniku nových pracovních míst: nepůjdeme na ruku pochybným developerům a lobbistům
 • chceme veřejné projednávání velkých investičních projektů: neopakujme kauzu podchod
 • prosadíme spravedlivé investice do všech místních částí
 • zajistíme transparentní hospodaření s městskými finančními prostředky

Efektivní a dostupné veřejné služby

 • chceme vyjednat návrat služeb České pošty na náměstí Míru
 • nedopustíme další omezení veřejných služeb ve městě
 • plánujeme rozšířit služby v městských lázních o relaxační a zážitkové zóny
 • stop privatizaci městských společností

Prosperující ekonomika a strategický rozvoj města

 • ve spolupráci s vládou ČSSD vytvoříme vhodné podmínky pro příchod investorů a vznik nových pracovních míst
 • zvýšíme efektivitu i objem evropských i státních dotací čerpaných na rozvoj města
 • společně s vládou ČSSD prosadíme urychlenou dostavbu R49

Moderní a ohleduplná dopravní infrastruktura

 • prosadíme projekt výstavby cyklostezky z Jižních Svahů do centra a dokončíme síť městských cyklostezek
 • budeme prosazovat zrušení nočních jízd nákladních vlaků
 • po vzoru Vídně prověříme možnost výrazného snížení ceny dlouhodobých kartiček na MHD
 • zvýšíme frekvenci nočních spojů MHD

Dostupné a spravedlivé sociální služby pro všechny

 • sociální oblast zastřešíme jednotným informačním centrem 
 • zajistíme dostupné sociální bydlení pro seniory, sociálně slabé i handicapované
 • podpoříme neziskové organizace při jejich činnosti a získávání evropských dotací
 • prosadíme zvýšení kapacity domovů pro seniory

Školství a volnočasové aktivity vstřícné dětem i rodičům

 • prodloužíme otevírací dobu ve vybraných mateřských školách
 • skoncujeme s nedostatkem míst v mateřských školách
 • vytvoříme systém finančních příspěvků na kroužky a volnočasové aktivity nízkopříjmových rodin a svobodných maminek
 • podpoříme projekt zdravých svačinek do základních škol
 • zvýšíme podporu sportovních a kulturních organizací, zejména aktivit dětí a mládeže

Dosažitelné a moderní bydlení

 • podpoříme vlastníky baťovských domků v památkové zóně formou dotací a půjček na nezbytné rekonstrukce
 • změníme necitlivou regulaci v památkových zónách ve prospěch obyvatel baťovských domků
 • prosadíme bezúročné půjčky z fondu rozvoje bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel
 • zvýšíme počet parkovacích míst v centru města a na sídlištích
 • s využitím evropských i státních dotací podpoříme sociální bydlení 
 • nastavíme transparentní a spravedlivý systém přidělování městských bytů

Moderní centrum města

 • chceme udržet náměstí Míru jako přirozené a pulsující centrum města
 • prosadíme modernizaci centra města zahrnující náměstí Míru, tržiště Pod Kaštany, Sad Svobody a budovu někdejšího soudu
 • budeme podporovat aktivity ochotnických spolků a dalších umělců

Bezpečné město a rozvíjející se městská policie

 • zavedeme nový způsob práce městské policie podle principu: méně restrikce, více prevence
 • chceme důslednou regulaci hazardu nad rámec platné vyhlášky
 • zavedeme právo každého občana znát svého strážníka

Udržitelné životní prostředí

 • u veřejných zakázek města a jeho organizací budeme preferovat ekologicky šetrné výrobky a služby 
 • odmítáme neodůvodněnou zástavbu zelených ploch, zejména v centru města
 • chceme snížit energetickou náročnost veřejných budov: zateplování, výměna oken, solární energie